Bulk e-post system og Bedriftskatalog for 66 land

En annen strategi er å rette seg direkte til potensielle kunder gjennom e-post. Denne typen markedsføring har i de siste årene blitt det mest brukte markedsføringsverktøyet. Det viktigste for at denne strategien lykkes, er at man velger målgruppen sin med omhu og passer på at meldingen som sendes, har et inviterende emne og attraktivt utseende.

Systemet vi benytter, skal ikke bare være lett og enkelt å bruke, men også gi oss beskjed om hva som skjer med e-postene våre – hvem som har lest meldingen, hvem som har klikket på den vedlagte grafikken eller den tillagte lenken.

Som nevnt tidligere, er det å velge målgruppen sin riktig det viktigste i e-post-markedsføring. Dette gjøres på bakgrunn av visse kriterier og databasen vi bruker, bør gi beste muligheter for å velge ut de som oppfyller disse kriteriene. I mange år har jeg arbeidet med en internasjonal bedriftskatalog Kompass. Den gir detaljert informasjon om bedrifter fra over 60 land fra hele verden. Ved siden av kontaktopplysninger, inneholder den grunnleggende opplysninger om bedriften, informasjon om omsetning i det bestemte inntektsåret, andel i eksport, antall ansatte, ledelse, land og regioner for eksport og import, nøyaktig informasjon om produkter, varer og tjenester.

Som sagt tidligere, er jeg selv bruker av denne databasen og anbefaler den for e-post-markedsføring og for valg av potensielle forretningspartnere for telefonkontakt